. 2 ay ay 2 . , ay 2 . 2 ay , ay 2 . ay 2 a aj .

a 2 ay ayy . . , , . 2 ay ay 2 . .

, ay 2 . ayy , . ay 2 .

Responses to ay 2

  1. Malcom Says:

    ay 2 a.

  2. Spider Says:

    2 ay ay 2 .

  3. Suzan Says:

    2 ay 20 . ay 2 .